ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στις ιστοσελίδες των ΔΥΠΕ
  • Παράταση αιτήσεων έως την Δευτέρα 06/8/2018 στις 23:59
  • Παράταση αιτήσεων έως την Κυριακή 05/8/2018 στις 23:59
  • Λήξη αιτήσεων την Δευτέρα 30/7/2018 στις 23:59
  • Έναρξη Αιτήσεων

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων
Σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στις ιστοσελίδες των ΔΥΠΕ

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην νέα εφαρμογή πρόσληψης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού. Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης στις ιστοσελίδες των ΥΠΕ, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε ώστε να ενημερωθείτε για την σειρά κατάταξης σας. Η διαδικασία τοποθέτησης αναλύεται διεξοδικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η εφαρμογή θα τεθεί ξανά σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2018. Για την έναρξη της διαδικασίας θα ενημερωθείτε με Δελτίο Τύπου και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Καλή επιτυχία σε όλους!
Σκοπός

Σκοπός της νέας εφαρμογής είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθώς και η αποτύπωση του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το Ε.Κ.Ε.Α, τον Ε.Ο.Φ, την Α.Ε.Μ.Υ για το νοσοκομείο Θήρας, το Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.