ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • «Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, για τον Τομέα Αθηνών, θα παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι και την Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 12:00 το μεσημέρι»
  • «Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, για τον Τομέα Αθηνών, από την Τρίτη 18-07-2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 28-07-2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.»
  • Για τους υποψήφιους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.
  • Όσο αφορά τα απαιτούμενα κριτήρια πρόσληψης της ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, κύριοι και επικουρικοί πίνακες ισχύει το   Π.Δ. 85 (ΦΕΚ A’ 232/17.12.2022),  μέρος του οποίου έχει αναρτηθεί στις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, με τα απαιτούμενά δικαιολογητικά, προς ενημέρωση των υποψηφίων, αντί του παραρτήματος  1  της Κ.Υ.Α. 
  • Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση για την κατηρορία που κατέχουν τα προσόντα, όπως έχουν αναρτηθεί στο «Προσοντολόγιο ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ»  στις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα διενεργηθεί, διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα δηλωθέντα από αυτόν με περισσότερα μόρια από αυτά που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά του, ο/ηυποψήφιος/υποψήφια διαγράφεται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους
  • Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν
  • «Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του λοιπού επικουρικού προσωπικού, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ, στην οποία προβλέπεται αναλυτικός οδηγός.»
  • «ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!.»
  • «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-22 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-21.»

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

«Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, για τον Τομέα Αθηνών, θα παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι και την Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 12:00 το μεσημέρι»
«Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, για τον Τομέα Αθηνών, από την Τρίτη 18-07-2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 28-07-2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.»
«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
«Για τους υποψήφιους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.»
«Όσο αφορά τα απαιτούμενα κριτήρια πρόσληψης της ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, κύριοι και επικουρικοί πίνακες ισχύει το   Π.Δ. 85 (ΦΕΚ A’ 232/17.12.2022),  μέρος του οποίου έχει αναρτηθεί στις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, με τα απαιτούμενά δικαιολογητικά, προς ενημέρωση των υποψηφίων, αντί του παραρτήματος  1  της Κ.Υ.Α. »
«Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση για την κατηρορία που κατέχουν τα προσόντα, όπως έχουν αναρτηθεί στο «Προσοντολόγιο ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ»  στις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα διενεργηθεί, διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα δηλωθέντα από αυτόν με περισσότερα μόρια από αυτά που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά του, ο/ηυποψήφιος/υποψήφια διαγράφεται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους»
«Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν»
«Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-22 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-21.»
«Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του λοιπού επικουρικού προσωπικού, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ, στην οποία προβλέπεται αναλυτικός οδηγός.»
Σκοπός

Σκοπός της νέας εφαρμογής είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθώς και η αποτύπωση του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εργαστούν: σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στα Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στο Ε.Κ.Ε.Α, στον Ε.Ο.Φ, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στην Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. (για το νοσοκομείο Θήρας, την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού & την κεντρική υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας και τα ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ), στο Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα), στον Ο.Κ.Α.Ν.Α (κεντρική υπηρεσία/δομές&υπηρεσίες), στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.