ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • «Εκ παραδρομής ενεργοποιήθηκε η ειδικότητα ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για τον φορέα ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΠΥ) (κωδικός 1-89). Παρακαλούνται όσοι έχουν επιλέξει τον εν λόγω φορέα με την συγκεκριμένη ειδικότητα και έχουν οριστικοποιήσει την αίτηση τους, να την ακυρώσουν και να την υποβάλουν εκ νέου»
  • «Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.5082/2024 (Α’ 9), σύμφωνα με την οποία τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), σας ενημερώνουμε ότι αποδεκτοί είναι και οι τίτλοι Ι.Ε.Κ. και οι τίτλοι Σ.Α.Ε.Κ.»
  • «Έχει προστεθεί η επιλογή της εντοπιότητας σε ορισμένες δομές της 4 Υ.Πε. που λόγω δυσλειτουργίας της εφαρμογής δεν είχε καταχωρηθεί. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της 4ης Υ.Πε., που έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους και, εφόσον έχουν το δικαίωμα χρήσης του κριτηρίου της εντοπιότητας, να την ακυρώσουν και να την υποβάλουν εκ νέου.»
  • «Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για τις ειδικότητες ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, TΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ και ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, από την Παρασκευή 19-07-2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 02-08-2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.»
  • «ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!»
  • «Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά σε προκήρυξη θέσεων, αλλά σε καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς να αντλούν προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.»
  • «Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες του λοιπού επικουρικού προσωπικού που αναρτήθηκαν στις 04-07-24 στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας. Δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη ενεργοποίηση έχουν όσοι προσλήφθηκαν από τις συγκεκριμένες λίστες (04-07-24) και παραιτήθηκαν εντός 30 ημερών, όσοι μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους διαγράφηκαν από τις λίστες (04-07-24) καθώς επίσης και όσοι δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας (19/06/2024 – 02/07/2024).»
  • «Το έντυπο 6. ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ έχει επικαιροποιηθεί. Οι υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη ενεργοποίηση καλούνται να υποβάλουν όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις με νέα ημερομηνία.»
  • «Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ, καθώς και του αναλυτικού οδηγού στις Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης.»

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για τη διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

«Εκ παραδρομής ενεργοποιήθηκε η ειδικότητα ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για τον φορέα ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΠΥ) (κωδικός 1-89). Παρακαλούνται όσοι έχουν επιλέξει τον εν λόγω φορέα με την συγκεκριμένη ειδικότητα και έχουν οριστικοποιήσει την αίτηση τους, να την ακυρώσουν και να την υποβάλουν εκ νέου»
«Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.5082/2024 (Α’ 9), σύμφωνα με την οποία τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), σας ενημερώνουμε ότι αποδεκτοί είναι και οι τίτλοι Ι.Ε.Κ. και οι τίτλοι Σ.Α.Ε.Κ.»
«Έχει προστεθεί η επιλογή της εντοπιότητας σε ορισμένες δομές της 4 Υ.Πε. που λόγω δυσλειτουργίας της εφαρμογής δεν είχε καταχωρηθεί. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της 4ης Υ.Πε., που έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους και, εφόσον έχουν το δικαίωμα χρήσης του κριτηρίου της εντοπιότητας, να την ακυρώσουν και να την υποβάλουν εκ νέου.»
«Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για τις ειδικότητες ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, TΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ και ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, από την Παρασκευή 19-07-2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 02-08-2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.»
«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!»
«Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά σε προκήρυξη θέσεων, αλλά σε καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς να αντλούν προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.»
«Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες του λοιπού επικουρικού προσωπικού που αναρτήθηκαν στις 04-07-24 στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας. Δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη ενεργοποίηση έχουν όσοι προσλήφθηκαν από τις συγκεκριμένες λίστες (04-07-24) και παραιτήθηκαν εντός 30 ημερών, όσοι μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους διαγράφηκαν από τις λίστες (04-07-24) καθώς επίσης και όσοι δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας (19/06/2024 – 02/07/2024).»
«Το έντυπο 6. ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ έχει επικαιροποιηθεί. Οι υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη ενεργοποίηση καλούνται να υποβάλουν όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις με νέα ημερομηνία.»
«Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ, καθώς και του αναλυτικού οδηγού στις Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης.»
Σκοπός

Σκοπός της νέας εφαρμογής είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθώς και η αποτύπωση του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εργαστούν: σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στα Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στο Ε.Κ.Ε.Α, στον Ε.Ο.Φ, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στην Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. (για το νοσοκομείο Θήρας, την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού & την κεντρική υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας και τα ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ), στο Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα), στον Ο.Κ.Α.Ν.Α (κεντρική υπηρεσία/δομές&υπηρεσίες), στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.