ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • «Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26/09/22 και ώρα 15:00.»
  • Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους, διευκρινίζεται ότι: Με την παρούσα ενεργοποίηση της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε ορισμένες μόνο θέσεις, όπου δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι υποψήφιοι. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις ανά ειδικότητα. Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Μάρτιο του 2022, ισχύει η αίτηση τους, αλλά με την παρούσα διαδικασία δεν παρέχεται η δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να υπάρξει ανακατάταξη στους πίνακες του Μαρτίου. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις όπου παλιοί και νέοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτές. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου οι υπεύθυνες δηλώσεις με καινούρια ημερομηνία, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν συγκεκριμένη ισχύ με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο loipoepikouriko.moh.gov.gr, και έχει παρέλθει αυτή, π.χ. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΔΕ, πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης κ.α.
  • «Σας γνωρίζουμε ότι οι ειδικευόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες Ι.Δ.Ο.Χ. που ασκούνται στις ειδικότητες της Επείγουσας Εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της Δημόσια Υγείας /Κοινοτικής νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022(Α΄21) όπως αυτός  ισχύει και ολοκληρώνουν τον χρόνο παράτασης τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί έως τις 30-09-22, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη ενεργοποίηση της  πλατφόρμας για την εκ νέου εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του  λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.»
  • «Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων. Η ακριβή ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες.»
  • «Η Πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων την Παρασκευή 16-09-2022 στις 12:00 πμ. και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 23-09-2022, στις 12:00 πμ.»
  • «Για τους υποψήφιους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.»
  • «Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του λοιπού επικουρικού προσωπικού, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ, στην οποία προβλέπεται αναλυτικός οδηγός.»
  • «ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!.»
  • «Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι φορείς το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με το ως άνω άρθρο παρ. 2, δύνανται να προσλαμβάνουν παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβασης εργασίας με τον φορέα, στο οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται υπό τους όρους του ως άνω άρθρου δεν διαγράφεται από τους ως άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2005, το προσωπικό αυτό επαναδιορίζεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και συνάπτει νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος πρέπει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) δικαιολογητικά.»
  • «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίο έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-21 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-20.»

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26/09/22 και ώρα 15:00.»
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους, διευκρινίζεται ότι: Με την παρούσα ενεργοποίηση της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε ορισμένες μόνο θέσεις, όπου δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι υποψήφιοι. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις ανά ειδικότητα. Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Μάρτιο του 2022, ισχύει η αίτηση τους, αλλά με την παρούσα διαδικασία δεν παρέχεται η δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να υπάρξει ανακατάταξη στους πίνακες του Μαρτίου. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις όπου παλιοί και νέοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτές. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου οι υπεύθυνες δηλώσεις με καινούρια ημερομηνία, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν συγκεκριμένη ισχύ με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο loipoepikouriko.moh.gov.gr, και έχει παρέλθει αυτή, π.χ. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΔΕ, πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης κ.α.
«Σας γνωρίζουμε ότι οι ειδικευόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες Ι.Δ.Ο.Χ. που ασκούνται στις ειδικότητες της Επείγουσας Εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της Δημόσια Υγείας /Κοινοτικής νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022(Α΄21) όπως αυτός  ισχύει και ολοκληρώνουν τον χρόνο παράτασης τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί έως τις 30-09-22, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη ενεργοποίηση της  πλατφόρμας για την εκ νέου εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του  λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.»
«Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων. Η ακριβή ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες.»
«Η Πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων την Παρασκευή 16-09-2022 στις 12:00 πμ. και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 23-09-2022, στις 12:00 πμ.»
«Για τους υποψήφιους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.»
«Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι φορείς το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με το ως άνω άρθρο παρ. 2, δύνανται να προσλαμβάνουν παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβασης εργασίας με τον φορέα, στο οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται υπό τους όρους του ως άνω άρθρου δεν διαγράφεται από τους ως άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2005, το προσωπικό αυτό επαναδιορίζεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και συνάπτει νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος πρέπει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) δικαιολογητικά.»
«Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίο έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-21 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-20.»
«Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του λοιπού επικουρικού προσωπικού, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ, στην οποία προβλέπεται αναλυτικός οδηγός.»
Σκοπός

Σκοπός της νέας εφαρμογής είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθώς και η αποτύπωση του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εργαστούν: σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στα Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στο Ε.Κ.Ε.Α, στον Ε.Ο.Φ, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στην Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. (για το νοσοκομείο Θήρας, την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού & την κεντρική υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας και τα ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ), στο Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα), στον Ο.Κ.Α.Ν.Α (κεντρική υπηρεσία/δομές&υπηρεσίες), στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.