ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

Λήξη υποβολής αιτήσεων
Ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συμμετοχή σας. Ζητάμε συγγνώμη για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας στις ιστοσελίδες των ΔΥΠΕ. Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλες και όλους.
Σκοπός

Σκοπός της νέας εφαρμογής είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθώς και η αποτύπωση του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το Ε.Κ.Ε.Α, τον Ε.Ο.Φ, την Α.Ε.Μ.Υ για το νοσοκομείο Θήρας, το Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.